วิธีการแลกคะแนนช้อปปิ้งของคุณ

1. ลงทะเบียน

2. สะสมคะแนนช้อปปิ้ง

3. แลกคะแนนช้อปปิ้ง

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้
;