26/10/2018

ข้อดีของการทำ DIY มีอะไรบ้าง?

หากเอ่ยถึง DIY(Do it yourself) แล้ว คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามงานประเภทนี้ไปเนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเวลา หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการนำมาประดิษฐ์

แต่ทว่า ข้อเสียที่กล่าวถึงในข้างต้น มันก็ยังมีข้อดีอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับงาน DIY ดังนี้

1.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการประดิษฐ์สิ่งของแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง

2.เกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสามารถประดิษฐ์ คิดค้นผลงานต่างๆ ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง

3. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆได้ ทำให้คนที่ได้รับเกิดความประทับใจ เพราะเป็นของขวัญที่ทำขึ้นและมอบให้กับคุณเท่านั้น

4. ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ โดยการนำวัสดุต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึ้นได้

5. สามารถนำผลงานที่เราประดิษฐ์ขึ้นมา ไปจำหน่ายเพื่อหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง


* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้