ทำความดีร่วมกันในทุกการจับจ่าย

ช้อปเพื่อโลกที่ดีกว่า

ในฐานะของชุมชนแห่งการช้อปปิ้งนานาชาติที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงแต่เราเท่านั้นที่จะทำให้คุณในฐานะสมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อคุณทำการจับจ่าย แต่ยังรวมถึงเราในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราได้สนับสนุนองค์กรการกุศลสององค์กรในการทำงานที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและช่วยรักษาโลกให้น่าอยู่

นับทุกการจับจ่าย

การช่วยเหลือของเราจะเป็นไปด้วยหากมีสมาชิกแบบคุณ ทุกการจับจ่ายช่วยให้เราสามารถช่วยคนอื่นและสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้น ไม่เพียงแต่คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ แต่คุณยังได้ทำความดีให้กับผู้อื่น

มูลนิธิเด็กและครอบครัว

เด็ก, วัยรุ่นและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ด้วยโครงการทางการศึกษานานาชาติที่ดำเนินการโดยมูลนิธิเด็กและครอบครัว โดยที่พวกเราจะได้รับโอกาสในการนำพาชีวิตของพวกเขาให้มีอนาคตที่สดใส

มูลนิธิกรีนฟินิตี้

รักษาโลกให้เป็นสีเขียวนี่คือเป้าหมายของมูลนิธิกรีนฟินิตี้ มูลนิธิได้ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้