Cashback & Shopping Points

 • 1% + 1 ต่อ 150 USD การซื้อ
 • รับ ชอปปิ้งออนไลน์

ติดต่อ

 • ติดต่อ
  Tel.: +66 2 250 8965
 • สำคัญ!
  ก่อนทำการจับจ่าย กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณถูกต้อง การตั้งค่าคุ้กกี้ . คุณสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ใน FAQs!
 • หมายเลขสมาชิกของบริษัทร่วมค้า
  299000235

เงื่อนไขและข้อตกลง

สำหรับร้านร่วมค้านี้ สิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้งจะเป็นไปตามมูลค่าสุทธิของการจับจ่ายของคุณเพราะร้านร่วมค้านี้เป็นร้านร่วมค้าต่างประเทศ

คำบรรยาย

Rakuten ก่อตั้งในปี 1997 ในประเทศญี่ปุ่นเป็นช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ที่เรียกกันว่า Rakuten Ichiba เป้าหมายของ Rakuten Ichiba คืออยากจะช่วยธุรกิจประจำพื้นที่นั้นๆโดยการเชื่อมต่อพวกเขาด้วยลูกค้าในญี่ปุ่นทั้งหมดผ่านทางอินเตอร์เนต ปัจจุบันนี้ Rakuten Ichiba เป็นช้อปปิ้งมอลล์ทางอินเตอร์เนตอันดับ 1 ของญี่ปุ่นและ Rakuten ได้ขยายธุรกิจออนไลน์และบริการไปยังที่อื่นๆมากมาย

ตลาด Rakuten ทั่วโลกเป็นหนึ่งในบริการของเรา เราอนุญาติให้ร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นของเราจำหน่ายสิยค้าให้ลูกค้าได้ทั่วโลก นั่นหมายความว่าคุณในฐานะของลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากญี่ปุ่นโดยตรงกว่าล้านรายการ

* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้