Registrácia

Moje údaje
Moja adresa
Cashback World Program mi odporučil [Ing. Ľudovít Ligač - KSM] a [Ing. Ľudovít Ligač - KSM] bude menovaný ako môj odporúčateľ.
Svoj(e) súhlas(y) so spracovaním údajov môžem (aj jednotlivo) kedykoľvek písomne odvolať (myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01) alebo e-mailom na service.sk@cashbackworld.com. Spracovanie údajov na základe tohto súhlasu bude prebiehať podľa ustanovení až do odvolania.