Majiteľ médií, vydavateľ, výrobca a poskytovateľ služby

myWorld Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
SK-85101 Bratislava

 

Telefón: +421 (0) 2 321 322 30
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: service.sk spam@gohere.go cashbackworld.com
www.CashbackWorld.com


s.r.o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v OR BA I, odd. Sro., Vložka č. 78728/B
IČ DPH: SK2021740600
Konateľ:  Ľuboš Kravárik


Údaje podľa Zákona o e-commerce

 

Prečítajte si prosím aj Podmienky využívania tejto internetovej stránky.


Oslovenia politická korektnosť


Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne dotknuté.


Miesto urovnania v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.