Majiteľ médií, vydavateľ, výrobca a poskytovateľ služby

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov

 

Telefón: +421 (0) 2 321 322 30
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: service.sk spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com


s.r.o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v OR BA I, odd. Sro., Vložka č. 78728/BIČ DPH: SK2021740600
Konateľ:  Zbigniew Ziemowit Deptuła


Údaje podľa Zákona o e-commerce

 

Prečítajte si prosím aj Podmienky využívania tejto internetovej stránky.


Oslovenia politická korektnosť


Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne dotknuté.


Miesto urovnania v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viedeň
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.