Konať dobro pri každom nákupe

Nakupujte pre lepší svet

Sme medzinárodné nákupné spoločenstvo. Je pre nás dôležité, aby sme vám, našim členom, ponúkali nákupy s výhodami a boli si vedomí svojej sociálnej zodpovednosti. Preto podporujeme dva charitatívne spolky pre ľudí v núdzi a ochranu životného prostredia.

Každý nákup pomáha

Naša podpora je možná vďaka vám, členom. Lebo každý nákup nám pomôže pomáhať ďalej a vytvárať tak lepší svet pre náš všetkých. Nakupujete s výhodami a zároveň pritom konáte dobro.

Nadácia Child & Family Foundation

Deti, mladiství a rodiny, ktorí potrebujú pomoc dostávajú vďaka medzinárodným vzdelávacím projektom nadácie Child & Family Foundation prístup ku vzdelaniu. Takto môžete vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.

Nadácia Greenfinity Foundation

Zelenšia budúcnosť pre nás všetkých je cieľom Greenfinity Foundation. Pre dosiahnutie tohto cieľa pracujeme po celom svete na ekologických projektoch.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.