myWorld Slovakia, s.r.o.
Rosum
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava –
Ružinov
service.sk spam@gohere.go cashbackworld.com
Otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok
08:00 - 16:30
piatok
08:00 - 14:00

Tvoj Cashback World Service Team zastihneš aj telefonicky:

+421 (0) 232 132 200
pondelok - štvrtok
09:00 – 16:30
piatok
09:00 - 14:00
;
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.