Cashback & Shopping Points

  • 2% + 1 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card

Kontakt

PopisThe International Street and Ball Hockey Federation (ISBHF) has own Cashback program for whole "street-ball hockey family".
ISBHF is an international body covering streetball hockey in the world. The top event organized by the ISBHF is the Senior World Championships and Junior World Championships. ISBHF associates national ballhockey federations across the whole world.

Medzinárodná hokejbalová federácia (angl. skr. ISBHF) prichádza s vlastným programom Cashback pre celú "hokejbalovú rodinu"
ISBHF, je medzinárodný orgán zastrešujúci hokejbalový a streetbalový šport vo svete.  Najvyšším podujatím, ktoré ISBHF organizuje, sú Majstrovstvá sveta v seniorskej a juniorskej kategórii.
ISBHF združuje  národné hokejbalové federácie po celom svete.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.