KFS, spol.s.r.o.

Cashback & Shopping Points

  • 2% + 1,5 poistenie majetku, stavebné sporenie, vzdelávanie za 100 EUR Nákup
  • 5% + 11 životné zabezpečenie za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card

Kontakt

Popis

Obchodný partner "KFS, spol.s.r.o." člnom LYONESS ponúka:

Poistenie majetku: povinné zmluvné poistenie mot. vozidiel, havarijné poistenie  motor.vozidiel, rod. domy, bytové domy, domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania.
Zabezpečenie bývania - stavebné sporenie, úvery, stavebné úvery.
Životné zabezpečenie - poistenie detí, cestovné poistenie.

Vzdelávanie v oblasti - investovania, soc. programov, zabezpečenia rodiny štátnych podpôr. Z

Cashback sa vzťahuje aj na akcie.

Cashbck  "životné zabezpečenie" sa vzťahuje na:

životné zabezpečenie poistením a sporením, úrazové poistenie, trvalé následky úrazu, denné odškodné, štipendijné poistenie, investičné poistenie, starobné dôchodkové poistenie, sporenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie civilizačných chorôb.


Adresa:

KFS, spol.s.r.o. Prostejovská 103, 08001 Prešov

Kontakty:
mobil.: 0907 933 528
E-mail: poisti@poisti.sk

 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.