Registrering

Mina uppgifter
Cashback World Program rekommenderades till mig av [Bengt Nilsson] och [Bengt Nilsson] nämns därmed som min rekommendationsgivare.
Jag kan återkalla mitt samtycke till alla former av de ovannämnda databehandlingsprocedurerna (inklusive i fall från fall) i framtiden skriftligen per post (myWorld Sweden AB , Sveavägen 166, 11346 Stockholm) eller e-post (service.se@cashbackworld.com). Alla uppgifter som insamlats före återkallandet förblir lagliga.