Registrering hos Rubinpool AB

Mina uppgifter
Jag kan återkalla mitt samtycke till alla former av de ovannämnda databehandlingsprocedurerna (inklusive i fall från fall) i framtiden skriftligen per post (myWorld Sweden AB , Sveavägen 166, 11346 Stockholm) eller e-post (service.se@cashbackworld.com). Alla uppgifter som insamlats före återkallandet förblir lagliga.