ANSVARIG ÄGARE, UTGIVARE OCH PRODUCENT

myWorld Sweden AB
Wenner-Gren Center, vån 5
Sveavägen 166
SE-113 46 STOCKHOLM

Telefax: +46-(0)8 509 06 880
E-post: office.se spam@gohere.go myworld.com

Organisationsnummer: 556851-9481, Säte: Stockholms län, Stockholms Kommun
Momsregistreringsnummer: SE556851948101
VD: Johan Eneroth

» Läs användarvillkoren för den här webbplatsen.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Du har i grund och botten rätt till rättelse, radering, begränsning av användning och bestridande. Det gör du genom att vända dig till oss. I händelse av att du menar att hanteringen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina rättigheter enligt dataskyddslagen kränks på andra sätt, vänligen kontakta våra dataskyddsansvariga. Om du inte därigenom lyckas uppnå en tillfredsställande lösning, kan du vända dig till respektive tillsynsorgan. I det här fallet Datenschutzbehörde i Österrike.

Dataskyddsansvarig:
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wien
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb spam@gohere.go dsb.gv.at
* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.