Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i ponuđač usluga

myWorld d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10l, 11070 Novi Beograd
Srbija
Tel: +381 11 655 7390
Fax: +381 11 655 7395

Email: service.rs spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Firma je registrovana u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21312665.Pružanje usluga i obračun Cashback Programa sprovodi kompanija mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Matični broj FN 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0

Pružanje usluga i obračun Lyconet Service pretplatne cene za proizvode Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) i MyLyconet sprovodi se preko firme mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Matični broj FN 389134g, e-mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0
* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.