Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i ponuđač usluga

myWorld d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10L
11070 Beograd, Srbija
Email: service.rs spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Firma je registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.
MB: 21312665, PIB: 110183593
Direktor: Dragoslav Tomić

Pružanje usluga i obračun Cashback Programa sprovodi kompanija mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Matični broj FN 389134g, e-mail: office@myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0
Pružanje usluga i obračun Lyconet Service pretplatne cene za proizvode Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) i MyLyconet sprovodi se preko firme mws myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija. Matični broj FN 389134g, e-mail: office@myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0)316 7077 0
* U zavisnosti od proizvoda koji su kupljeni u partnerskoj firmi rasponi isplaćenih naknada mogu da variraju. Iz tog razloga ne garantujemo za navode na ovoj internet stranici.