2020-02-26

Weź udział w konkursie i wygraj bilety!

⚽️KOLEJNY KONKURS SPECJALNIE DLA WAS❗
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy serię trzech konkursów związanych z nadchodzącym meczem pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa.

⚽Wygraną otrzymają osoby, które udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

Do wygrania w konkursie jest 10 podwójnych biletów na mecz Lechia Gdańsk - Legia Warszawa , który odbędzie się 04.03.2020 w Gdańsku❗Regulamin konkursu „Kibicuj z Cashback World” myWorld Poland Sp. z o.o.


 
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320, Kraków, NIP: 954-26-57-008

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/CashbackWorldPL (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od godziny 11:00 dnia 26.02.2020 do godziny: 12:00 dnia  02.03.2020

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.03.2020 za pośrednictwem Fanpage.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadania konkursowe polegają na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe w „Kibicuj z Cashback World”.

12. W konkursie zostanie wybranych i nagrodzonych 10 zwycięzców, którzy udzielili kreatywnej/poprawnej odpowiedzi.

13. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców na podstawie kreatywności odpowiedzi udzielonych w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpagu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku i/lub na adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: 10 podwójnych biletów na mecz rundy wiosennej sezonu 2019/2020 Lechia Gdańsk – Legia warszawa.

16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub może zostać przesłana pocztą. Wszelkie uzgodnienia co do wyboru nagrody oraz formy dostarczenia będą uzgodnione ze zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

17. Wyboru nagrody należy dokonać nie później niż do dnia 03.03.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Zwycięzca wyraża zgodę na użycie i podanie swoich danych profilowych w postaci imienia i nazwiska na Fanpagu, w celu poinformowaniu o Zwycięzcach konkursu.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.