Rejestracja w Wydawnictwo Mag

Moje dane
Swoją zgodę(zgody) (także każdą oddzielnie) na powyższe przetwarzanie danych mogę odwołać w każdym czasie pisemnie (na adres do korespondencji: myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków) lub e-mailem na adres service.pl@cashbackworld.com Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania pozostaje na podstawie niniejszej zgody zgodne z prawem.