Rejestracja w Dajana Sp z o.o.

Moje dane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do Cashback World. Administratorem danych jest mWS myWorld Solutions AG, przedstawicielem na terenie Polski jest myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych z Programu.
Swoją zgodę(zgody) (także każdą oddzielnie) na powyższe przetwarzanie danych mogę odwołać w każdym czasie pisemnie (na adres do korespondencji: myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków) lub e-mailem na adres service.pl@cashbackworld.com Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania pozostaje na podstawie niniejszej zgody zgodne z prawem.