Medieinnehaver, utgiver, produsent og tjenesteleverandør

myWorld Nordic AS
Lysaker Torg 25
1366 Lysaker
Telefon: 004721559670
Epost: service.norway spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Oranisasjonsnummer: 820 707 672
Adm.dir.: Rafal Wojciech Pieta

Vennligst les bruksvilkårene for denne nettsiden.

Språklig kjønn og politisk korrekthet

Det faktum at hunkjønnspronomen (som hun og hennes) ikke brukes i disse tekstene, må ikke tolkes som mangel på respekt for kvinner. Dette er kun gjort for å bedre lesbarheten. Vi ber alle våre kvinnelige lesere om å tilgi denne forenklingen.
Du har rett til å få dine data rettet, slettet, begrenset eller trukket tilbake. Vennligst ta kontakt dersom du ønsker å utøve disse rettighetene. Kontakt vår Data Protection Officer dersom du mener at vi på noen måte bryter dataloven eller at dine data blir misbrukt på noe vis. Hvis vi ikke finner en tilfredsstillende løsning, kan du klage til rette datasikkerhetsmyndighet. Østerrikske datasikkerhetsmyndigheter er ansvarlige for oss.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Müllergasse 3
1060 Wien
E-post: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-post: dsb@dsb.gv.at
* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.