Medieinnehaver, utgiver, produsent og tjenesteleverandør

myWorld Norway AS
Lysaker Torg 15
1366 Lysaker

Telefon: 21 09 35 00
Fax: 21 09 35 01
E-post: service.no@cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Org.nr.: 898 800 432
Adm.dir.: Claes Gunnarson


Informasjon om ehandelslov:

Lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunntjenester (ehandelsloven) finnes på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35.

» Vennligst les vilkårene for bruk for denne nettsiden


Språklig kjønn og politisk korrekthet

Det faktum at hunkjønnspronomen (som hun og hennes) ikke brukes i disse tekstene, må ikke tolkes som mangel på respekt for kvinner. Dette er kun gjort for å bedre lesbarheten. Vi ber alle våre kvinnelige lesere om å tilgi denne forenklingen.

I henhold til forordning (EU) nr. 524/2013 om tvisteløsning av forbrukerforhold på Internett, finnes forliksorganer på følgende nettside: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

* Medlemsfordelene kan variere mellom ulike produkter og avgjøres av partneren. Informasjon på nettsiden er derfor ingen garanti.