Media-eigenaar, uitgever, producent en dienstverlener

myWorld Nederland B.V.
Hoofdweg 258
3067GJ Rotterdam

Fax: +31 (0)10 820 9909
E-Mail: service.nl spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

BV gezeteld in Rotterdam en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5027 9793
BTW-nummer: NL822650083B01
Managing Director: Johan Eneroth

» Lees ook de gebruiksvoorwaarden voor deze website.
Geslachtsvormen & Politieke correctheid
Het feit dat vrouwelijke vormen (zoals eigenaar en eigenaresse) niet in deze teksten worden genoemd, is in geen geval te begrijpen als het negeren van het vrouwelijk geslacht. Het is eerder een behoud van oudere spelling met het oog op een betere leesbaarheid. De vrouwelijke lezers kunnen ons deze vereenvoudiging vergeven en zich alsjeblieft ook aangesproken voelen.
Bemiddeling op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 over online geschillenbeslechting in consumentenzaken:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen, beperken en intrekken. Neem contact met ons op als u deze rechten wilt uitoefenen. Als u van mening bent dat wij de wet inzake gegevensbescherming schenden of dat uw gegevens op een andere manier worden geschonden, neem dan contact op met onze Data Protection Officer. Als ze geen oplossing kunnen vinden die u acceptabel vindt, kunt u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteiten zijn verantwoordelijk voor ons.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vienna
E-mail: data.protection@myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefoon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* De marge van de voordelen is afhankelijk van de gekochte producten en van de Cashback Partner. De informatie over de voordelen op deze website is daarom zonder garantie.