Медиумски сопствени, Издавач, Производител и давател на услугата

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Бул. 8-ми Септември 16/1 Бизнис Центар Хипериум 2-ри кат,
1000 Скопје

Телефон: +389 (02) 30 900 67
Факс: +389 (02) 30 900 68
E-Mail: service.mk@cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

ДООЕЛ со седиште во Скопје
ЕМБС 6682731
ЕДБ: 4057011511739
Генерален директор: Радован Витошевиќ» Ве молиме прочитајте ги условите за користење на оваа веб страница.


Полова и политичка коректност

Фактот што женската форма на обраќање (како клиент и потрошувач) не е употребена во текстовите, во ниту еден случај не значи помало вреднување на женскиот род. Тоа е направено со цел за подобро читање на текстовите. Нашите женски читателки ги молиме за разбирање и секако да се чувствуваат дека текстовите се однесуваат и за нив.


Регулаторно тело под (EU) Nr. 524/2013 за онлајн поплаки за потрошувачки прашања: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Начелно имате право на исправка, бришење, ограничување или приговор. Обратете ни се за ова. Ако сметате дека обработката на Вашите податоци е против законите за заштита на податоците, или ако Вашите права во поглед на заштитата на податоците се прекршени на друг начин, тогаш обратете се до нашето Одговорно лице за заштита на податоците. Ако и тогаш не може да се најде прифатливо решение за Вас, тогаш можете да поднесете поплака кај органот за надзор. Во Австрија, надлежна е Службата за заштита на податоци.

Одговорно лице за заштита на податоци
Петер Оскар Милер
Millergasse 3
1060 Виена
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Aвстриска служба за заштита на податоци
Wickenburggasse 8
1080 Виена
Teлефон: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

 

* Во зависност од производите кои биле консумирани кај Трговските партнери, може да има варијации во конкретната исплата на маржите за провизија. Затоа не се гарантира точноста на податоците на оваа веб страница.