28.1.2019

Upravljanje kupcima i newsletter modul

CRM

Šta je CRM?
Customer Relationship Management – skraćeno CRM – odnosno menadžment odnosa sa kupcima predstavlja konsekventnu orijentisanost preduzeća na svoje kupce i na sistematsko oblikovanje odnosa sa kupcima.
CRM sistem Vam omogućava ciljanu, personalizovanu brigu o kupcima i iz tog razloga čini osnovu za oblikovanje svih odnosa i interakcija Vašeg preduzeća sa postojećim i potencijalnim kupcima.

Kao korisniku Cashback Programa Professional u CRM modulu Vam je na raspolaganju baza podataka za upravljanje svim podacima stalnih kupaca.

Koje funkcije nudi CRM modul?
CRM modulu možete da pristupite kroz odgovarajuće oblasti u Vašem Merchant Lounge-u ili direktno u UTERM-u:
Dashboard/početna strana:
Na početnoj strani CRM-a nalazi se pregled Vaših najnovijih kupaca, top kupaca, kao i poslednjih prometa. Na početnoj strani možete da vidite i naredne rođendane Vaših kupaca.
Dodavanje kupca:
Ovdje možete da dodate pojedinačne kupce koji nisu Cashback World članovi. Važno je da ne zaboravite da ste Vi odgovorni za to da je kupac saglasan sa čuvanjem njegovih podataka.
Importovanje kupaca:
Pomoću ove opcije možete da importujete više kupaca istovremeno. Preuzmite prvo šablon za importovanje a zatim postavite informacije o kupcima u odgovarajućem formatu.
Pretraga kupaca:
U pretrazi kupaca možete da pretražujete po imenu odnosno da filtrirate prema različitim atributima kako biste pronašli informacije o svojim kupcima.

Gdje vidim svoje stalne kupce?
U CRM modulu u oblasti pretraga kupaca možete da filtrirate prema različitim tipovima kupaca, između ostalog i prema stalnim kupcima. Rezultate pretrage možete dodatno da ograničite tako što ćete definisati druge filtere.

Koje vrste kupaca postoje?
Stalni kupci:
Cashback World članovi koje ste Vi registrovali
Cashback World članovi:
Kupci koji su Cashback World članovi ali koje je registrovalo drugo preduzeće
Kupci koji nisu Cashback World članovi:
Vaši postojeći stalni kupci bez Cashback World članstva

Kako evidentiram novog kupca?
Ako želite da evidentirate kupca koji nije Cashback World član, u CRM modulu idite na „Dodati kupca“. Ovog kupca kasnije možete da registrujete kao Cashback World člana: Jednostavno otvorite profil kupca i kliknite na „Registrovati u Cashback World“.

Registracija stalnih kupaca moguća je direktno u UTERM-u u modulu „Registracija“.

Šta je e-mail opt-in?
Prema novoj Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) Vaš kupac mora da da izričitu saglasnost da ga kontaktirate putem imejla u vidu newsletter-a ili sličnog. Dakle, kada evidentirate novog kupca, možete da mu pošaljete opt-in-e-mail. Kada ga potvrdi, automatski će biti uključen na listu za slanje newsletter-a preko UTERM-a.

Da li mogu da eksportujem podatke iz CRM modula?
Da, jednostavno isfiltrirajte željene podatke u pretrazi kupaca. Listu možete da preuzmete preko dugmeta „Eksportovati“ kao Excel fajl.

Kako mogu da dodam Cashback World članove u CRM sistem?
Imate dvije mogućnosti da već registrovane kupce učinite svojim stalnim kupcima.

U UTERM modulu „Cashback kartice“ možete da dodijelite kupcu sopstvenu karticu s obzirom na to da kupac može da ima više kartica. Za kupca je svejedno koju karticu će pokazati u kojoj partnerskoj firmi.

Kada Cashback World član obavi kupovinu kod Vas, tokom evidentiranja prometa kliknite na dugme „Postati stalni kupac“. Na taj način biće generisan e-mail za Vašeg kupca koji mora da potvrdi. Nakon toga ovaj kupac će se pojaviti u Vašem CRM sistemu kao stalni kupac.Newsletter

Šta je newsletter modul?
Uz newsletter modul kreirate e-mail newsletter koji se šalje Vašim stalnim kupcima. Newsletter možete da sastavite u newsletter modulu u nekoliko koraka. Takođe možete da odredite koji kupci treba da dobiju newsletter.

Kako kreiram newsletter?
Na početnoj strani UTERM-a možete da kliknete direktno na „Kreirati newsletter“ odnosno da izaberete oblast „Newsletter“ a zatim „Kreirati newsletter“.

U prvom koraku navodite osnovne podatke newsletter-a – naziv kampanje, predmet imejla i kraći uvodni tekst. Newsletter možete da personalizujete.
Na primer: „Oslovljavanje“ „Prezime“ – imamo ponudu za Vas! U ovom slučaju direktno se obraćate primaocu newsletter-a: Gospodine Petroviću – imamo ponudu za Vas! (Ne zaboravite da ostavite prazno mjesto između placeholder-a).
Zatim izaberite ciljnu grupu za svoj newsletter. Možete da kreirate ciljnu grupu prema svojim kriterijumima.
U sledećem koraku izaberite šablon na osnovu kojeg želite da kreirate newsletter.
U finalnom koraku možete da dizajnirate svoj newsletter tako što ćete prilagoditi izabrani šablon i dodati tekstove i slike.
Zatim dolazite na rezime kreiranog newsletter-a. Pogledajte pažljivo newsletter i provjerite da li je sve u redu. Imate mogućnost da izvršite test slanje, npr. sebi. Odlučite da li želite da pošaljete newsletter odmah ili u nekom drugom trenutku.

Klikom na „Sačuvati i poslati“ odnosno „Sačuvati“ Vaš newsletter je gotov i spreman za slanje.

Koji elementi se već nalaze u newsletter-u?
Logo Vašeg preduzeća, impressum, izdavač, autorsko pravo, naziv, adresa Vašeg preduzeća, radno vrijeme i kontakt podaci automatski se dodaju u šablon.

Koje ciljne grupe postoje?
Kupci sa prvom kupovinom: Kupci koji su svoju prvu kupovinu izvršili prošlog mjeseca.
Izgubljeni kupci: Vaši kupci koji u prethodnih osam mjeseci nisu ništa kupili.
Svi kupci: Svi kupci iz CRM sistema čija e-mail adresa je verifikovana.
Svi Cashback World kupci: Svi kupci iz Vašeg CRM sistema koji su Cashback World članovi i čija e-mail adresa je verifikovana.
Svi kupci koji nisu Cashback World članovi: Svi kupci iz Vašeg CRM sistema koji nisu Cashback World članovi i čija e-mail adresa je verifikovana.
Svi kupci kojima je rođendan u naredne četiri nedjelje.

Takođe imate mogućnost da definišete i sačuvate sopstvene ciljne grupe.

Kako kreiram sopstvenu ciljnu grupu za newsletter?
Pređite na newsletter modul i kliknite na „Kreirati ciljnu grupu“.
Ovdje možete da izvršite filtriranje pomoću pretrage kupaca prema željenim atributima za svoju ciljnu grupu i sačuvate rezultat kao ciljnu grupu.

Ovu ciljnu grupu možete da izaberete prilikom sastavljanja narednog newsletter-a.
Koje kriterijume imam na raspolaganju prilikom sastavljanja ciljne grupe?
Možete da filtrirate prema tipu kupca (stalni kupac ili kupci koji nisu Cashback World članovi), prema polu i prema starosnim grupama. Takođe možete da definišete zemlju, grad i poštanski broj.

Da li mogu sada da kreiram newsletter a da ga pošaljem kasnije?
Da, postoji ta mogućnost. Na kraju procesa kreiranja newsletter-a odredite termin u kojem newsletter treba da se pošalje.

Da li se Cashback World spominje u mom newsletter-u?
Newsletter se šalje u ime i u dizajnu Vašeg preduzeća. Sadržaj i grafika ne upućuju na Cashback World.

Koliko newsletter-a mjesečno mogu da pošaljem stalnim kupcima?
Vaš mjesečni newsletter kontingent, dakle broj newsletter-a koje možete da pošaljete svakog mjeseca izračunava se na osnovu broja Vaših stalnih kupaca na kraju mjeseca i množi sa dva. Mjesečni newsletter kontingent odgovara udvostručenom broju Vaših stalnih kupaca.

Svakog mjeseca imate na raspolaganju i deset test slanja
Moguće je poručiti dodatne newsletter kontingente od po 10.000 komada.

Da li preostali kontingenti newsletter-a mogu da se upotrebe u sledećem mjesecu?
Ne, mjesečni newsletter kontingenti koji su uključeni u Vaš paket ističu na kraju mjeseca. Kupljeni kontingenti važe naravno i dalje.

Koliko test newsletter-a je uključeno u moj mjesečni kontingent?
Svakog mjeseca možete da pošaljete do deset test slanja.
Trenutno dostupni kontingent možete da vidite direktno u oblasti „Newsletter“.

Koje analize newsletter-a postoje?
U newsletter modulu u UTERM-u nalaze se podaci o broju primalaca newsletter-a i stopi otvaranja, dakle o tome koliko kupaca je otvorilo Vaš newsletter. Stopa klikova otkriva koliko kupaca je kliknulo na link koji se nalazi u Vašem newsletter-u. Možete takođe da vidite koliko kupaca se odjavilo sa Vašeg newsletter-a.

* Isplaćene nadoknade mogu varirati, u zavisnosti od konzumiranih proizvoda kod partnerske firme. Iz tog razloga su informacije na ovoj web stranici bez garancije.