Reģistrācija

Mana informācija
[Kaspars Sarmulis] ieteica man Cashback World programmu un es piekrītu, ka [Kaspars Sarmulis] ir mans ieteicējs.
Es varu atsaukt savu piekrišanu jebkurai no augstāk minētajām datu apstrādes procedūrām (tai skaitā katrā atsevišķā gadījumā) rakstveidā (myWorld Latvia SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012) vai uz e-pastu service.lv@cashbackworld.com. Visa datu apstrāde, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, ir spēkā esoša.