Reģistrācija pie Colemont FKB Latvia

Mana informācija
Es varu atsaukt savu piekrišanu jebkurai no augstāk minētajām datu apstrādes procedūrām (tai skaitā katrā atsevišķā gadījumā) rakstveidā (myWorld Latvia SIA, Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012) vai uz e-pastu service.lv@cashbackworld.com. Visa datu apstrāde, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, ir spēkā esoša.