Владелец медиа, издатель, продюсер и поставщик услуг.

myWorld Latvia SIA
Cēsu iela 31 k-2
Rīga, LV-1012
Latvija

Fakss: +371 67809217
E-pasts: service.lv spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Reģ. nr. 40103495111
PVN maks. nr.: LV40103495111
Direktors: Armands Toms

Informācija par e-komerciju veicošo uzņēmumu

Nepieciešamie uzņēmuma dati atrodami www.lursoft.lv.

» Lūdzu, iepazīstieties ar šīs mājaslapas lietošanas noteikumiem.
Dzimtes lietojums un politiskais korektums

Fakts, ka šajā tekstā tiek izmantota vīriešu dzimte (piem., viņa pasūtījums, nevis viņa/viņas pasūtījums), nav necieņa pret sieviešu dzimti. Tas kalpo tikai un vienīgi labākai teksta lasāmībai. Tādēļ mēs lūdzam sieviešu dzimtes lasītājas izturēties ar sapratni pret to, ka izmantojam vienkāršoto formu.
Strīdu izšķiršanas institūcija saskaņā ar regulu (EU) No. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Jums ir tiesības uz Jūsu personas datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un atsaukšanu. Ja vēlaties šīs tiesības izmantot, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja uzskatāt, ka mēs pārkāpjam datu aizsardzības likumu vai, ka jūsu personas datu aizsardzība tiek pārkāpta kā citādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Ja nebūs iespējams atrast risinājumu, ko uzskatīsiet par piemērotu, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu aizsardzību uzraugošai iestādei. Par mūsu uzraudzību ir atbildīgas Austrijas datu aizsardzības iestādes.

Datu aizsardzības speciālists
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vīne
E-pasts : data.protection spam@gohere.go myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
(Austrijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde)
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tālr.: +43 1 521 52 25 69
E-pasts : dsb spam@gohere.go dsb.gv.at
* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.