Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružatelj usluga

myWorld d.o.o.
Josipa Marohnića 1
HR-10000 Zagreb

E-mail: service.hr spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu
registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu u glavnoj knjizi
sudskog registra pod brojem MBS:080702496, OIB: 55033908752
Direktor: Vedran Ognjenović

» Molimo pročitajte i Uvjete korištenja za ovu web stranicu.
Mjesto rješavanja sporova sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi imate pravo na ispravak i brisanje svojih podataka, ograničenje obrade podataka i opoziv. Molimo da se u tu svrhu obratite nama. Ako ste mišljenja da obrada Vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka ili na neki drugi način krši Vaša prava u svezi sa zaštitom podataka, obratite se našoj odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka. Ako niti ona ne pronađe za Vas prihvatljivo rješenje, možete uložiti žalbu nadležnoj službi. Nadležna služba je služba za zaštitu podataka u Austriji.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vienna
E-mail: data.protection@myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* Kupovne pogodnosti mogu varirati ovisno o proizvodima i uslugama trgovca partnera. Stoga su svi podaci vezani za kupovne pogodnosti na ovoj web stranici bez jamstva.