Γίνετε τώρα μέλος δωρεάν

Τα στοιχεία μου
Μου έγινε σύσταση για το Cashback World Programm μέσω [KONSTANTINOS KATSOULAS] και γι'αυτόν τον λόγο ο/η [KONSTANTINOS KATSOULAS] ορίζεται ως συστήσαντας μου.
Μπορώ να ανακαλέσω στο μέλλον την προαναφερθείσα συγκατάθεση (συγκαταθέσεις) μου (ακόμη και μεμονωμένα) γραπτώς ανά πάσα στιγμή (στην myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε. με έδρα στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 52, 57019 Περαία) ή μέσω e-mail στο service.gr@cashbackworld.com. Η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης παραμένει νόμιμη έως ανακλήσεως.