Så här löser du in dina Shopping Points

1. Jag vill få information via e-post

2. Samla Shopping Points

3. Lös in Shopping Points

* Förmedlingsprovisionen baseras på vilka produkter som har köpts och Loyalty Merchant. All information härtill är därför utan garanti.
;