Registrering

My Details
Jag kan återkalla mitt samtycke till alla former av de ovannämnda databehandlingsprocedurerna (inklusive i fall från fall) i framtiden skriftligen per post (myWorld Finland Ab, Plaza Business Park Öreväg 18 FI-01510 Vanda Finland) eller e-post (service.fi@cashbackworld.com). Alla uppgifter som insamlats före återkallandet förblir lagliga.