Registreeritud HeiVäl Consulting juures

Minu üksikasjad
Minu aadress
Mul on õigus oma andmete töötlemisega seotud nõusolek (ka eraldiseisvana) igal ajal kirjalikult (aadress myWorld Estonia OÜ, Laeva 2, Tallinn 10111, Eesti) või e-posti teel aadressil service.ee@cashbackworld.com tulevikus tagasi võtta. Kuni tagasivõtmiseni on antud nõusoleku alusel läbi viidud andmete töötlemine seaduslik