Veebilehe haldaja, kirjastaja, tootja ja teenusepakkuja

myWorld Estonia OÜ
Laeva 2
10111 Tallinn,
Eesti

E-post: service.ee spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

myWorld Estonia OÜ asukohaga Tallinnas
Registreeritud Eestis registrikoodiga 12383118
Tegevjuht: Villu Loonde

E-kaubanduse regulatsiooni kohaselt nõutud andmed ettevõtte kohta on
leitavad veebilehe https://ariregister.rik.ee/ vahendusel.
» Lugege siit käesoleva veebilehe kasutustingimusi.
Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Teil on õigus oma isikuandmeid parandada, kustutada, piirata ja tühistada. Kui Te soovite neid õigusi kasutada, siis palun andke meile sellest teada. Kui Teile tundub, et oleme rikkunud andmekaitseseadust või Teie andmeid on muul viisil vääriti kasutatud, võtke palun ühendust meie andmekaitse volinikuga. Kui Te ei jõua vastuvõetava lahenduseni, võite esitada kaebuse andmekaitse järelevalveasutusele. Meie tegevus allub Austria andmekaitse ameti pädevusele.
Andmekaitse volinik
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vienna
E-mail: data.protection@myworld.com

Austria Andmekaitse Amet
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* Hüvede määr sõltub kaupadest ja partnerettevõttest. Sellest tulenevalt on kõik lehel väljatoodud andmed ilma garantiita.