Осребрете Вашите Shopping Points

1. Регистрирайте се

2. Събирайте Shopping Points

3. Осребрявайте Shopping Points

* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.
;