Регистрация при HIT Hypermarket

Моите данни
Мога да оттегля писмено съгласието си за някоя от посочените по-горе процедури за обработка на данни (включително за всеки отделен случай) с действие занапред (на адрес майУърлд България ЕООД, гр. София 1612, жк "Хиподрума", ул.Юнак 11-13, ет.4) или по имейл на service.bg@cashbackworld.com. Всички данни, обработвани преди оттегляне на съгласието, остават законни.