Собственик на медията, издател, продуцент и доставчик на услуги

майУърлд България ЕООД
гр. София 1612, ж.к. "Хиподрума"
ул. "Юнак" № 11-13, ет. 4
ЕИК: 103878787

Факс: + 359 (0) 2/ 969 99 18

Е-mail: service.bg spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК:
103878787, ДДС №: BG103878787
Управител и МОЛ: Радован Витошевич

Информация по Закона за електронната търговия
Потвърждение на посочените в настоящото данни за търговеца, доставчик на услуги на електронното общество, може да намерите при справка в електронната страница на българския Търговски регистър на интернет адрес www.brra.bg
» Молим да се запознаете и с Условията за ползване на настоящата интернет страница.
Използване на родове и защита от дискриминация
Използването на мъжки или женски род при реферирането към клиенти в текстовете на настоящата страница е извършено само за яснота на изказа. Помирителен орган съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 относно разрешаването на онлайн спорове по потребителските въпроси:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Вие можете да упражните правото си на коригиране, заличаване, ограничаване на обработването или преносимост на Вашите лични данни. Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас. Ако смятате, че сме в нарушение на закона за защита на личните данни или че правата във връзка с Вашите данни са нарушени по какъвто и да било начин, моля свържете се с нашия Data Protection Officer. Ако не успеят да намерят приемливо за Вас решение, можете да внесете оплакване до следващия възходящ орган във връзка със защита на лични данни. За нас отговарят Австрийските органи за защита на лични данни.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Vienna
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb spam@gohere.go dsb.gv.at
* В зависимост от съответните закупени при търговски партньори продукти конкретните изплатени бонификации от отстъпки могат да варират. За това информацията на тази уебстраница в тази връзка не е гарантирана.