Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružalac usluga

myWorld d.o.o. Sarajevo
Trg djece Sarajeva 1, BBI Centar 4A,
71000 Sarajevo
BiH

Telefon: +387 (0)33 265 390
Fax: +387(0) 33 / 265 391
E-Mail: service.ba@cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu
registra pod brojem MBS:65-01-0532-12
JIB: 4201760320005
Direktor: Živorad Kovačević


Podaci u skladu sa pozitivnim propisima, važećim na teritoriji BiH, kojima se uređuje materija elektronskog poslovanja i prometa.

» Molimo da pročitate i Uslove korištenja ove web stranice.

Rodni oblici i politička korektnost

Činjenica da se ženski rodni oblici (kao članica/e i Član/ovi) u ovim tekstovima nisu naglašeni, nipošto ne predstavlja diskriminaciju ženskog roda. Radi se, naime, o korištenju jednoobraznog načina pisanja u svrhu lakše čitljivosti. Molimo dame da nam oproste ovo pojednostavljenje te da se osjećaju podjednako oslovljeno.

Nadležnost za sporove u skladu sa odredbama EU br. 524/2013 o rješavanju online sporova u predmetima zaštite potrošača: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.