Činiti dobro pri svakoj kupovini

Kupovinom za bolje sutra

Nama, kao internacionalano uspješnoj kupovnoj zajednici, nije samo važno da Vama kao članu omogućimo kupovinu sa pogodnostima već želimo i da preuzmemo svoj dio društvene odgovornosti. Zato podržavamo dva dobrotvorna udruženja u njihovom dobrotvornom radu za pomoć ljudima u potrebi i za zaštitu životne okoline širom svijeta.

Svaka kupovina pomaže

Našu podršku omogućavaju upravo članovi poput Vas. Svaka kupovina nam pomaže da pomognemo drugima i doprinesemo boljem svijetu za sve nas. Dakle, ne samo da kupujete sa pogodnostima nego pri tome činite i nešto dobro.

Child & Family Foundation

Djeci, mladima i porodicama kojima je potrebna pomoć omogućen je pristup obrazovanju kroz međunarodne projekte obrazovanja kroz Child & Family Foundation (fondaciju). To im daje šansu da uzmu svoju budućnost u svoje ruke.

Greenfinity Foundation

Jedna zelenija budućnost za sve nas je cilj Greenfinity Foundation (fondacije). Da bi postigli ovaj cilj, implementiraju se projekti zaštite okoliša i klime.

* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.